Uw adviseur

Harm de Jong

Directeur

06 - 514 839 46


Sinds de oprichting in 2011 ben ik directeur-aandeelhouder van Dutch Accounting House Delft B.V. Ik woon met vrouw en kinderen in Katwijk. Ook ben ik rond Katwijk/Leiden te vinden op tennisbanen en loop ik hard (beide minder vaak dan ik zou willen). Op zaterdagen wordt door het land gereden voor sportende kinderen.

Mijn opleiding tot Registeraccountant heb ik gevolgd bij Nivra-Nijenrode. Ook ben ik, bij RSM, opgeleid tot Register Valuator.

Bedrijfservaring is opgedaan bij KPMG (van junior assistent tot controleleider bij diverse klanten, van bejaardentehuis tot beursfonds) en TNO Bedrijven BV (financial controller van holding met circa 80 bedrijven waarbij veel aandacht voor start ups, groei, financiering en aan-/verkoop van ondernemingen).

Ik hecht er veel waarde aan een goede vertrouwensrelatie op te bouwen met cliënten en hen met raad en daad bij te staan op een zo helder mogelijke manier en in begrijpelijke taal. Daarbij moet je niet alleen oog hebben voor de cijfers maar ook voor de mens erachter, de cijfers vertellen namelijk een verhaal, dat verhaal dat voortkomt uit beslissingen van een persoon.

Door kennis op het gebied van accountancy, bedrijfseconomie en bedrijfswaardering te combineren met het vermogen om de taal van de ondernemer te spreken kan ik een gedegen sparringpartner voor zijn cliënten.

Bedrijfseconomische advisering, het maken van analyses, het verbeteren van rendement en cashflow binnen een onderneming, is mijn passie. Bijvoorbeeld bij ondernemingen die in zwaar weer terecht zijn gekomen en waar een verbeterplan gemaakt moet worden. Tot de veel voorkomende werkzaamheden behoren het actief begeleiden van ondernemers met groeiplannen, het inzetten van verbetertrajecten, het begeleiden bij investeringsbeslissingen, het opzetten en begeleiden van financieringsaanvragen, het opstellen van jaarstukken alsook trajecten (waardering en advisering) waarbij ondernemers zich in- of uit laten kopen bij een onderneming.

Graag ben ik uw financieel sparringpartner.

Olaf van der Velden

Controller

06 - 491 36 100


Olaf van der Velden is per 1 april 2013 ons kantoor komen versterken. Hij woont met vrouw en kinderen in Delft. Olaf is financieel controller en heeft ruim 25 jaar werkervaring op het gebied van financiële administratie, bedrijfsvoering en financieel management.

Olaf ziet zichzelf als een praktische professional die niet in problemen denkt maar juist een uitdaging ziet in alle zaken die op de weg van een MKB-ondernemer terecht kunnen komen. Hij zal altijd samen met de ondernemer een zo optimaal en voordelig mogelijk resultaat proberen te bereiken. Olaf heeft een brede kennis op diverse gebieden en kan de ondernemer direct adviseren met betrekking tot financiële en fiscale onderwerpen en bedrijfsvoering. Waar nodig zal hij de ondernemer doorverwijzen naar een specialist die samen met hem naar een oplossing zoekt. Olaf denkt proactief mee met de onderneming en probeert de interne processen binnen een onderneming in kaart te brengen en mee te denken hoe het proces zo efficiënt mogelijk uitgevoerd wordt.

Samenvattend bestaan de werkzaamheden van Olaf met name uit het opzetten, inrichten en verzorgen van de financiële administratie, het opstellen van jaarrekeningen, advisering, administratieve begeleiding, opstellen van fiscale aangiften (VPB/IB/dividend/BTW en ICP), opstellen van managementrapportages en liquiditeitsprognoses en ondersteuning van de financiële administratie bij klanten.

Gradie Sterkenburg

Controller

06 - 125 837 48


Natascha Balk

(Salaris)administrateur

06 - 464 642 29